Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)
Höst på gården
Läs mera här...

Westerby Gård

I långa tider har gården varit bebodd av människor som på olika sätt har levt i samverkan med naturen. Westerby Gård finns omnämnt i texter så tidigt som på 1500-talet. I Westerby eller Vesternäs, som det tidigare hette, fanns det förut två olika hemman. Dessa två hemman gick år 1643 samman under namnet Thottas. Redan på den tiden ägdes gården av den släkt som än idag äger gården. Gården har således varit i samma släkts ägo i snart 400år. Huvudnäringarna på gården Thottas var jordbruk och boskapsskötsel, men också sjöfarten var viktig. Hemmanet hade såväl egna skutor som samägda skutor med granngården Östernäs, idag Grotas. Skutorna som fanns i gårdarnas ägo byggdes förmodligen i ett litet varv nere i Lågnäsviken.

Westerby Gård har även i alla tider fungerat som en slags övernattningsplats för skäribor som varit tvungna att till exempel vänta ut dåligt väder. I köket fanns tidigare en högsäng i tre våningar som fungerade som gästsäng.

Karaktärshuset

Westerbys gamla karaktärshus, som idag är ca 300 år gammalt, byggdes år 1725 men flyttades till sin nuvarande plats i slutet av 1700-talet. Huset finns fortfarande kvar på gården, men står för tillfället oanvänt. Vilhelm Wikström som var bonde på Westerby på 1800-talet arbetade även delvis som kapten på en skuta. Då han i början på 1850-talet kom hem till Westerby efter en av sina långa resor hade han med sig ritningar på ett trevåningshushus i sveitserstil. Han lät bygga huset på Westerby och som virke använde han stockar från gårdens egen skog. Huset stod klart år 1857 och står än idag kvar som karaktärshus på gården.

Gården idag

År 2005, då generationsskifte genomfördes på Westerby, var en klar milstolpe i Westerby Gårds historia. Då inleddes även en grundlig renovering av karaktärshuset. Renoveringen som genomfördes varsamt, tog 15 månader att slutföra. Gården öppnades sedan för allmänheten till morsdagen 2007. Karaktärshuset fick ett nytt utseende invändigt och anpassades för att kunna fungera som restaurang. Den senaste stora utvidgningen av verksamheten på gården skedde på senhösten 2008 då det nybyggda gårdshotellet stod färdigt. Gårdshotellet med tio personligt inredda dubbelrum går i samma stil som karaktärshuset. Förutom den hotell- och restaurangverksamhet som idag fungerar på Westerby Gård idkas även jord- och skogsbruk i liten skala.