Vår historia

WP_20141203_015.jpg
 
 

400 år

Gården omnämns i historieböckerna redan på 1500-talet, men från 1618 finns husbönderna nedtecknade. År 2018 firade gården 400 år i samma släkt. I en rätt så lång tid har det odlats, fiskats, jagats och idkats skogsbruk samt sjöfart.

Man har levt med och av naturen. Det här är något som än idag är viktigt. Vi odlar en del av det vi serverar, jagar och tar tillvara svamp och bär.

Även havet har varit viktigt, det fanns ett skeppsvarv nere i Lågnäsviken. Och ritningarna av det som idag är karaktärshus är hämtade från Tyskland under en av seglatserna.

Välkomna att ta del av vår historia!